JĘZYKI TO NASZA SPECJALNOŚĆ

AKADEMIA VENA od momentu jej powstania w 2011 zajmuje się działalnością szkoleniową, a także doradczą.

Naszą specjalizacją są szkolenia językowe dla klientów korporacyjnych oraz instytucji użyteczności publicznej.

Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń indywidualnych, w tym także dla szczególnie wymagającej kadry kierowniczej, połączone z indywidualnym treningiem językowym (wg. autorskiego programu mentoringu i coachingu językowego).

Bardzo zależy nam na zapewnieniu jak najwyższych standardów organizacji i prowadzenia szkoleń – dlatego też kładziemy duży nacisk na przygotowanie, metodykę i merytoryczne aspekty prowadzonych zajęć.

WIĘCEJ NIŻ STANDARD

 • ANALIZA POTRZEB

  zawsze na start

 • CELE

  realne - ustalone z Tobą

 • LEKTOR / TRENER

  partner w procesie nauki

 • SZKOLENIE

  etap najprzyjemniejszy

 • EWALUACJA

  czas na podsumowanie

WYRÓŻNIA NAS

 • bezpłatna konsultacja z metodykiem / doradcą szkoleniowym w celu  wspólnego określenia Twoich celów szkolenia / kursu
 • unikalne i zindywidualizowane podejście do rozwiązań szkoleniowych – zaczynamy od potrzeb Klienta, a nie od gotowego produktu
 • zaangażowanie w proces projektowania  i ewaluacji szkolenia
 • elastyczność i doradztwo w doborze najlepszego rozwiązania szkoleniowego
 • jakość merytoryczna szkolenia ukierunkowanego na rozwijanie konkretnych kompetencji językowych, a także  zawodowych
 • holistyczne podejście metodyczne
 • e-learning czyli nowe technologie w nauczaniu
 • autorski program metodyczny  zgodny z najnowszymi trendami w nauczaniu – dążymy do idealnego połączenia pierwiastka ‘ludzkiego’ z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie nauki języków’ oraz wiedzą z zakresu neurolingwistyki (blended learning)
 • wsparcie w osiąganiu celów szkoleniowych i robieniu postępów – „ćwiczenie czyni mistrza”
 • profesjonalizm lektorów i trenerów – kompetencja, doświadczenie i wysokie kwalifikacje lektorów i trenerów językowych
 • przejrzyste zasady dotyczące organizacji szkolenia, co jest szczególnie ważne w przypadku szkoleń w firmach
 • zauważalne efekty czyli zwrot z inwestycji
 • rozsądna cena

NASZE STANDARDY

OPIEKA i DORADZTWO

metodyczna opieka i merytoryczne doradztwo na każdym etapie szkolenia

ANALIZA POTRZEB NA START

analiza potrzeb, stylów uczenia się, modalności, poprzedzona testem diagnostycznym poziomu znajomości języka i rozmową z metodykiem

CELE

wspólne ustalenie realistycznych i osiągalnych celów szkolenia

PRACA WŁASNA ('SELF-STUDY TASKS')

autorskie podejście metodyczne do realizacji celów szkoleniowych w ramach pracy własnej poza spotkaniami z lektorem / trenerem

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

autorskie materiały szkoleniowe oraz najlepsze i nowoczesne podręczniki

VENOTEKA

dla lubiących nowoczesne technologie i mobilne apki do nauki, proponujemy nowoczesne narzędzia do nauki i powtarzania słownictwa

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

ciekawe materiały poszerzające wiedzę o językach, ludziach, ich kulturze i poglądach

WYSELEKCJONOWANE i ADAPTOWANE MATERIAŁY

materiały dodatkowe i autentyczne, dopasowane do odpowiedniego poziomu zaawansowania

MATERIAŁY NIETUZINKOWE I MOTYWUJĄCE

materiały dodatkowe i interaktywne wspierające przyjemną naukę

PROMOWANIE CZYTANIA W JĘZYKU OBCYM

naszym celem, a nawet misją jest promowanie idei czytania w języku obcym, dlatego organizujemy cyklicznie m.in. Reader’s Days

NASZA METODA

NASZYM WYRÓŻNIKIEM JEST AUTORSKA METODYKA I ZINDYWIDUALIZOWANE PODEJŚCIE DO SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH.

Inni tworzą do nauki systemy motywacyjne – my tworzymy odpowiednie warunki do systematycznego nabywania umiejętności językowych poprzez skrupulatny dobór materiałów, technik i metod szkoleniowych, ciekawych tematów, aż do momentu uzyskania płynności językowej.

Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy i relacji między kursantem a prowadzącym szkolenie.

NASZA MISJA

Chcąc zapewnić naszym Klientom  rozwijanie przez nich kompetencji językowych poprzez osiąganie celów szkoleniowych, aktywnie, z entuzjazmem i zaangażowaniem posługujemy się oryginalnymi, inspirującymi, nowatorskimi i skutecznymi rozwiązaniami szkoleniowymi.

Chcemy, aby nasi Klienci odnosili sukcesy w życiu zawodowym i spełniali marzenia w życiu prywatnym, a przede wszystkim rozwijali siebie i mieli poczucie większych możliwości i umiejętności.

 Nasze motto: „języki świata – inspiracja do zmian” w pełni oddaje naszą misję, której wiernie się trzymamy od początku działalności. Grono zadowolonych Klientów daje nam ogromną radość, a szczególnie obserwowanie jak zmierzają do wytyczonych celów, między innymi dzięki większym kompetencjom językowym.

PROJEKTY DORADCZE

ANGAŻUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ W INNE WAŻNE PROJEKTY

W latach 2011-2012 współpracowaliśmy z Mokotowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w ramach projektu systemowego „Mokotowski Program Integracji Społecznej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czerpiemy dużą satysfakcję z faktu, że mogliśmy uczestniczyć w projektach, które wspierały młodzież na ich drodze do znalezienia własnego miejsca na rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej, a także pomagaliśmy rodzinom w ich trudnym położeniu, prowadząc warsztaty i konsultacje.